Beviljade forskningsanslag

Hittills under 2020 har Prostatacancerfonden beslutat att dela ut forskningsmedel för tio miljoner kronor till framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. Projekten avser bland annat säkrare diagnostik samt nya och individualiserade behandlingsmetoder. 

2020

 • Amanda Hellström, lnst för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, får 414 479 kronor. Projekt: Utveckling och test av internetbaserat-KBT stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par där ena parten genomgått behandling för prostatacancer.
 • Anders Bjartell, lnst för translationell medicin, Lunds universitet, får ytterligare 200 000 kronor (fick 600 000 kronor i december 2019). Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.
 • Andreas Josefsson/Stina Rudolfsson, Kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, får 820 000 kronor. Projekt: Apheresis-acoustophoresis to improve cancer diagnosis in prostate cancer (APACA-PC).
 • Anna Lantz, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, får 388 784 kronor. Projekt: Evaluation and optimization of active surveillance for men living with clinically insignificant prostate cancer.
 • Anzhelika Vorobyeva, Uppsala universitet, får 340 000 kronor. Projekt: Targeting of EpCAM using DARPin molecules for theranostics of prostate cancer.
 • Camilla Thellenberg Karlsson, Strålningsvetenskaper, Onkologi, Umeå universitet, får 820 000 kronor. Projekt: ”Hypo-M1” hypofraktionerad strålbehandling till primärt metastaserade patienter. Studie av biverkningar, effekt och livskvalitet. Nationell Registerbaserad Randomiserad studie inom NPCR, PPC.
 • Caroline Olsson, Radiofysik, Göteborgs universitet, får 400 000 kronor. Projekt: Ta fram nationella riktlinjer för riskorgan vid strålbehandling av prostatacancer och utvärdering av dessa för att likrikta behandlingen i landet samt öka kunskapen om biverkningar och hur de bättre ska kunna undvikas i framtiden.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får 400 000 kronor. Projekt: Krävs intensifierad behandling för män med medfödda förändringar i DNA-reparationsgenerna?
 • Henrik Grönberg, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, får 270 000 kronor. Projekt: Probio en utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer.
 • Joanna Strand, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, får 400 000 kronor. Projekt: Märka en antikropp som binder PSA på cancerceller med olika isotoper som kan användas för både bilddiagnostik och behandling. 
 • Karin Welen/Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får 820 000 kronor. Projekt: Transkriptionsprofiler i vätskebiopsier för behandlingsprediktion vid metastaserad prostatacancer.
 • Kimia Kohestani, Kliniska vetenskaper, Urologi, Göteborgs universitet, får 400 000 kronor. Projekt: G2B-studien - en biomarkörstudie inom Göteborgs PSA/MR-baserade randomiserade screeningstudien, G2.
 • Malin Hagberg Thulin, Medicin, Centre for Bane and Arthritis, Sahlgrenska sjukhuset, får 200 000 kronor. Projekt: Hormonal regulation of sclerotic prostate cancer. Pre-clinical disease modeling to improve treatments for patients with metastatic bone disease. 
 • Marene Landström, Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet, får ytterligare 50 000 kronor (fick 600 000 kronor i december 2019) . Projekt: A novel cancer drug strategy by targeting the oncogenic TGFB-TRAF6 signaling pathway.
 • Mark Clements, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, får 820 000 kronor. Projekt: Kostnadseffektivitet för testning av prostatacancer med hjälp av MRI och STHLM3-testet.
 • Martin Eklund, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, får 300 000 kronor. Projekt: Fortsatt utveckling och klinisk validering av artificiell intelligens-assisterad diagnostik och gradering av prostatabiopsier.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet, får 200 000 kronor. Projekt: Development and clinical implementation of advanced technologies for detection and characterization of exosomes as biomarkers for prostate cancer.
 • Neha Singh, lnst of Clinical Sciences, Department of Urology, Sahlgrenska University Hospital, får 820 000 kronor. Projekt: Identification and evaluation of Human papillomavirus infection in prostate carcinogenesis.
 • Sabina Davidsson, Urologiska kliniken, Universitetssjukhus Örebro, får 400 000 kronor. Projekt: Immunförsvarets roll vid utvecklingen av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer.
 • Susan Evans Axelsson, Lunds universitet, Skåne University Hospital,  får 385 ooo kronor. Projekt: Radioligand therapy (RLT) in prostate cancer: In vivo detection and therapy with novel radiolabeled antibodies combined with pharmacological approaches.
 • Tanja Stocks, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, får 400 000 kronor. Projekt: Unraveling the causes behind increased mortality of prostate cancer in obese men: a large-scaled epidemiological study.
 • Ulrika Warpman Berglund, Onkologi/patologi, Karolinska Institutet, får 400 000 kronor. Projekt: Small-molecule PAICS inhibitors as novel treatment for castration-resistant prostate cancer.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, får 400 000 kronor. Projekt: miRNAs as therapeutic targets and prognostic markers for metastatic spread of prostate cancer.