Anita och Knut vistelse på Lydiagården

En vecka på Lydiagården.

Vi (Knut som prostatacancerpatient och Anita som anhörig) vill med dessa rader förmedla till er andra våra erfarenheter från vistelsen på Lydiagården.
Vi fick först kännedom om Lydiagårdens existens vid informationsmötet på Laxbutiken i Heberg för bland andra CaPriN;s medlemmar. Vi blev intresserade och vi förhörde oss hos ansvarig läkare om möjligheten till rehabilitering. Han tyckte det var en bra idé och utfärdade omgående en remiss. Lydiagården hade under hösten planerat en särskild vecka för prostatacancerpatienter, men tyvärr var det allt för få anmälda så de var tvungna att ställa in denna vecka. I stället fick vi förmånen att komma ett par veckor senare.
I slutet av oktober åkte vi ned till mittpunkten i Skåne. Lydiagården ligger bara ett par kilometer från Frostavallen men tillräckligt långt ifrån allfartsvägarna för att tystnaden och lugnet skall råda. Det var så vist ordnat så att t o m mobiltelefonerna bara fungerade vid något enstaka tillfälle. Personer började att samtal med varandra. Anläggningen är omgiven av bokskog, som var vid vårt besök klädd i höstskrud. Vackert men ännu vackrare måste det vara på våren.
När vi kom dit så blev vi väl mottagna av personal som anvisade oss rum samt informerade om vad som gällde under vistelsen.
Så började själva rehabiliteringsprogrammet. De flesta dagarna rekommenderades vi att ta en promenad före frukost på de gångstigar som fanns tillrättalagda. Vi valde en slinga på tre kilometer som gick genom bokskog men också genom gammal granskog med mossa på marken. Jag visste inte första gången längden på slingan. Tur var väl det. För hade jag vetat det så hade jag nog inte vågat. Det gick bra och sedan upprepade vi promenaden flera gånger under veckan. Varje dag fick vi en föreläsning av läkare. Föreläsningarna benämndes ”Kunskapsresan” och då fick alla 14 deltagare möjlighet att fördjupa våra kunskaper om cancer. Ett avsnitt om samlevnad leddes av en sexolog. Vidare fick vi tillfälle till gruppsamtal i mindre grupper. Efter en något trevande inledning så blev dessa mycket givande. Alla var mycket förstående och medkännande, när var och en redogjorde för sin situation. Därefter följde en diskussion om hur var och en skulle kunna förbättra sin situation. Någon framförde följande visdomsord: ” Hoppet är vårt livs goda genius och dess oförstörbara arvedel, ty det hör samman med livslågan och slocknar först med den”. Tänkvärt. Vidare erbjöds vi enskilda samtal med läkare, kurator, sjukgymnast samt själavårdare. Vid dessa sistnämnda samtal kunde var och en samtala om personliga frågor och problem. Programmet omfattade även en del fysisk aktivitet. Här hade vi naturligtvis olika förutsättningar, men var och en gjorde bästa möjligt utifrån sina förutsättningar. Utöver promenaderna så hade vi sjukgymnastik, rörelser i varmvattenbassäng, meditation samt medicinsk yoga.
Hela veckan blev vi väl förplägade, Sista kvällen fick avnjuta en mycket god flerrättersmiddag. Kvällen fortsatte med en mycket uppskattad musikunderhållning av Karolina Svensson och Jakob Hellman, den senare välbekant med låten ”Vara vänner” och även känd från musikgruppen Wilmer X. Alla uppskattade verkligen denna kväll och vi uppfattade det som att Lydiagården ville ge oss en avslutande nöjeskväll.
Innan vi skiljdes hade vi ytterligare ett enskilt samtal och genomgång av den rehabiliteringsplan som var och en fick med sig hem.
Nu undrar kanske en del läsare om man har råd med denna rehabiliteringsvistelse. Svaret är att det har man definitivt. Region Halland är mycket generös eftersom man betalar hela vistelsen bortsett från egenavgiften på kr 100/dag och 200/dag för medföljande närstående. CaPriN har beslutat att stödja denna rehabilitering genom att betala egenavgifterna. Det innebär att för hallänningar är vistelsen gratis t o m resan betalar Region Halland.
Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med vår vistelse på Lydiagården. Vi känner en stor tacksamhet för att vi fått denna möjlighet. Vidare hoppas vi att fler prostatacancerpatienter och deras anhöriga väljer att utnyttja denna möjlighet. Tala med er läkare om ni kan få en remiss för rehabilitering på Lydiagården.
Vänliga hälsningar till er Alla.
Anita Mellberg och Knut Lawesson