Årsmötet 2018

Lördagen den 3 mars höll CaPriN sitt årsmöte på Laxbutiken i Heberg. Mötet hade samlat c:a 70 medlemmar, och det blev en riktig fullträff. Alla uppskattade laxmackan, öl eller vatten, kaffe och kaka. Detta tillsammans med trubaduren "Edvards" underhållning gjorde dagen minnesvärd.

Mötet öppnades av ordf. Hans Zetterling som därefter utlyste en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna. CaPriN har satt en summa pengar till PCF forskning för att hedra deras minne.

Årsmötets förhandlingar leddes som flera år tidigare av Björn Molin. Denna nestor har en stor förmåga att leda mötet på ett trevligt och effektivt sätt.

Till ny ordförande valdes Bo Kjellström. Bo avtackade Hans Zetterling för hans stora insats i vår förening. Hans var med och startade CaPriN för fjorton år sedan och har sen dess varit aktiv som ordförande flera gånger och på flera olika poster i vår styrelse. Hans har under en period vart med i PCF styrelse.
Årsmötet avtackade även Daniel Dellien som lämnar styrelsen på grund av sjukdom. Daniel har varit en stor Inspiration källa för oss alla. Daniel har med sin kreakivitet inbringat stora belopp till vår förening och för prostatacancer forskning.

Till styrelsen invaldes fyra nya medlemmar varav en kvinna.

Övrig information finns att läsa under fliken protokoll på vår hemsida.

Lars Nilsson

 

                

         Vår nya ordf. Bo Kjellström        Trubaduren Edvard       Många medlemmar

                     

          Hans Zetterling avtackas.                                Daniel Dellien avtackas