Dialogmöte i Varberg den 3 dec.

CaPriN bjöd in medlemmar och allmänheten till Folkets Hus måndagen den 3 dec. kl.  18.30 under rubriken.

”Dialogmöte”

Doktor Thomas Rountos och Kontaktsjuksköterskan Malin Berntsson ställde upp för att tala om prostatacancervården i Region Halland samt svara på frågor. Dr. Rountos började med att tala om hur vården är organiserad i Halland samt visa statistik över cancervården i regionen. Halland har med denna statistik visat sig ligga väl till i jämförelse med övriga landet. Malin talade också om att att efter provtagning av PSA kan man läsa sitt värde på 1177.

Möter gick vidare med att deltagarna fick ställa frågor. Dessa var av varierande slag. Man frågade bland annat om behandlingsmetoder, nya mediciner, rehabilitering, om det finns sexologer i Halland m.m. Våra experter svarade på bästa sätt. Vi fick veta att det är svårt med personal, men man jobbar hårt för att alla platser skall vara bemannade. Det finns till exempel ingen sexolog tillgänglig i Region Halland. Glädjande var att regionen har den bästa tänkbara utrustning för behandling och operation av prostatacancer.

Föreningen är glad och nöjd med detta möte. Det kom ett 50-tal åhörare och med tanke på regn och dåligt väder var det bra.     

Vi vill tacka vår Doktor och vår Sjuksköterska som på ett mycket informativt sätt belyste den nuvarande vården och gav oss lite inblick i den kommande.

Lars Nilsson

                                

  Vår ordf. Bo Kjellström avtackar Dr. Thomas R0untos och Sjuksköterskan Malin Bengtsson.

  Publiken ställde flera frågor omnuvarande behandling och framtida behandlingar.