Halmstad Kommun medborgarservice

 

Föredrag i Halmstad 21 nov 2018

Halmstad  Kommuns medborgarservice på Andersberg önskade att CaPriN kunde              komma och prata om mäns hälsa och prostatacancer.

Björn Jonsson hälsade Sven-Eric Carlsson välkommen

Anledningen till att man ville prata om mäns hälsa var att man under våren hade ett liknande möte om kvinnors hälsa och bröstcancer.

Åhörarna var invandrare från Cyrien och Somalia

Ca 25 st deltagare som via tolk informerades om CaPriN, Prostatacancerförbundet och prostatacancer m.m.

Det var mest kvinnor bland åhörarna och det såldes diverse Mustaschpins.

/Sven-Eric Carlsson