Lokala sponsorer


Vi är en av Sveriges mest aktiva föreningar, detta är möjligt tack vare alla våra fantastiska sponsorer. På denna sidan kommer vi löpande presentera företag och privatpersoner på ett eller annat sätt hjälpt oss med priser, föreläsare eller kapital. Det värmer!

Gåvor     

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Hotell Gästis i Varberg!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-april

 

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från AJ Produkter i Halmstad!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-april

 

Mottagen gåva

Till Lennart Svensson Minne Falkenberg

Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

CaPriN har fått Föreläsingskostnader sponsrade av läkemedelsföretaget SANOFI.CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-feb

 

Mottagen gåva

CaPriN har erhållit en gåva från ODD FELLOW Brödralogen Nr 17 HALLANDIA i Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Feb

 

Mottagen gåva

Ordenssällskapet W6 i Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Eva Nilsson, Falkenberg
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Kurt Fritz Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Frimurarsamhället Halmstad

Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-feb

 

Mottagen gåva

Centhe Perssons Minne Veinge
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Lions Club, Laholm!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

 

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Lions Club, Torup!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-aug

 

Mottagen gåva

Från anhöriga o vänner Till Arne Nilssons Minne från Blixtorp
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Halmstads Travsällskap
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Staffan Wendler Susegård
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2015-Jan

 

Mottagen gåva

Kvantum i Varberg sponsrade till vårt chokladhjul den 25 okt "Kultur Dag o Natt"
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-okt

 

Mottagen gåva

CaPriNHar tacksamt tagit emot bidrag från EAB i Smålandsstenar!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-aug

 

 

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Mattssons i Anderstorp!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-aug

 

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Hartmann i Anderstorp
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-aug

 

Mottagen gåva

CaPriN Har fått Föreläsingskostnader sponsrade av läkemedelsföretaget Janssen.
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2014-aug

 

Mottagen gåva

CaPriN Vi tackar Göranssons Bokhandel i Varberg
för att de sponsrar oss med intressanta böcker till våra föreläsare.
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!

Publicerat 2012-Jan