Styrelsemedlemmar och revisorer

                                               

           

                  Ordf. Bo Kjellström                               Kassör Sven-Eric Carlsson             

            

             Vice ordförande Håkan Svensson     Ledarmot Conny Nielsen                                                                                                                                                                                                                                                                            

             

       Ledarmor Bengt-Åke Karlsson               Ledarmot Anders Eidergård   

                              

          Ledarmot Bernt Werneman