Välkommen som medlem/stödmedlem

Välkommen som medlem/stödmedlem

Medlemskapet i CaPriN kan vara ett bra stöd och hjälpa dig på många sätt. CaPriN ingår i Prostatacancerförbundet. Därigenom får vi del av vad som händer i andra delar av landet – och världen. Kunskaper som vi kan vidarebefordra till våra medlemmar. Som medlem får du förbundets tidning Prostata Nytt, fyra gånger per år. Dessutom får du ProLiv Västs nyhetstidning 4 gånger per år, i vilken du även hittar nyheter från vår förening. Som familjemedlem och stödmedlem är årsavgiften lägre men du får inte några tidningar.

Det senare kanske passar dig som har lämnat cancern bakom dig men ändå aktivt vill stödja vår kamp mot prostatacancern.

När en familjemedlem drabbas av en sjukdom påverkar detta hela familjen. Därför är det bra om också anhöriga får god kunskap om sjukdomen och svar på angelägna frågor. Då är stödet från en patientförening ofta av stor betydelse.

Självklart är du som anhörig eller du som vill ställa upp i kampen mot sjukdomen och stödja föreningens arbete också välkommen som stödmedlem /familjemedlem i CaPriN.

Medlemmens årsavgift är 200 kr och  som anhörig 100 kr.

Under fliken:  "OM OSS"   kan Du/Ni skriva in Era uppgifter för att bli medlem..