Fakta om prostatacancer

Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i prostatan. Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män per år och är Sveriges vanligaste cancerform. Prostatacancer är ytterst ovanligt hos män under 50 år och genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men minst fem procent av prostatacancerfallen är ärftliga.

Prostatan

Prostatan är en körtel som har formen av en valnöt och sitter under urinblåsan och omger den övre delen av urinröret. Prostatakörtelns uppgift är att producera den tunnflytande vätska som ska transportera spermierna och kallas sädesvätska. Hos nästan alla män över 50 år förstoras den inre delen av prostata som omsluter urinröret. Det kallas godartad prostataförstoring och har ingenting med cancer att göra. De flesta märker inte så mycket av denna prostataförstoring men hos en del män kläms urinröret åt så kraftigt att de får stora problem när de ska kissa.


Symtom på prostatacancer

Prostatacancer ger i ett tidigt stadium ofta inga symtom alls. Sjukdomen kan emellertid orsaka dessa problem:

  • Behovet av att urinera ofta
  • Svårigheter att få igång urineringen eller att hålla tillbaka urinen
  • Oförmåga att urinera
  • Smärtsam eller brännande urinering
  • Svårighet att få erektion
  • Smärtsamma ejakulationer
  • Blod i urinen eller sädesvätska
  • Återkommande smärtor eller stelhet i längdrygg, höfter eller i lårens överdel

Vart och ett av dessa behöver inte vara prostatacancer men du bör söka läkare om du har någon av ovanstående symtom.