Förbundets verksamhet

Prostatacancerförbundet med sina 27 patientföreningar verkar för ökad kunskap om prostatacancer samt bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Förbundet stödjer forskning och utveckling genom en egen fond, Prostatacancerfonden samt väcker opinion för en bättre vård.

 

Läs mer i menyn

I menyn finner du mer information om vår stödverksamhet, våra informationsaktiviteter och påverkansarbete. Du hittar också information om vår medlemstidning Prostatanytt och om de organisationer, myndigheter och företag i Sverige och utomlands som vi samverkar eller samarbetar med.