Forskningsrådet

Prostatacancerförbundets styrelse har utsett ett forskningsråd med expertis inom forskningsfältet för prostatacancer. 

Rådet har som uppgift att:

  • Behandla ansökningar om forskningsanslag.
  • Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.


Forskningsrådets ledamöter

  • Kjell Brissman (ordförande), ordförande i Prostatacancerförbundets styrelse
  • Anders Widmark, seniorprofessor och överläkare
  • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus onkologi
  • Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi
  • Kerstin Åslund, urolog och överläkare
  • Leif Sundqvist, vice ordförande i Prostatacancerförbundets styrelse
  • Göran Hellberg (sekreterare), generalsekreterare Prostatacancerförbundet