Forskningsrapporter

 
Mark Clements - Universitetslektor, Instutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Forskar om prostatacancertestning utifrån studien STHLM 3. Hur bör ett cancerscreeningprogram planeras? Läs om Marks forskning här.
 
 
 
Alejandro Sanchez-Crespo - PhD Docent, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskar för att ta fram en bättre diagnostik för patienter med prostatacanceråterfall i tidig fas och på det sättet kunna individualisera och optimera behandling. Läs om Alejandros forskning här.
 
 
 
Karin Welén - Biolog och forskare vid Sahlgrenska Cancer Center. Forskar om hur man förbättrar möjligheterna till att individualisera behandlingen mot prostatacancer. Läs en intervju med Karin här.
 
 
 
 
Pär Stattin - Läkare vid RCC Norr, NUS Umeå, har forskat kring studier av högrisk/lokalt avancerad prostatacancer. Läs om Pärs forskning här.
 
 
 
 
Per Fransson - Docent, lektor, leg. sjuksköterska vid Instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet har utvärderat hur nöjda män med prostatacancer är med cancervården. Läs om resultatet från Pers utvärdering här. 

 

                 

 

Jan-Erik Damber - Professor i urologi vid Sahlgrenska sjukhuset. Forskar om hur cellgifter i kombination med antiandrogen kan bli ett behandlingsalternativ i framtiden. Läs en artikel om Jan-Eriks forskning här. 

 

 


Ingela Franck Lissbrant
 - Specialistläkare medicine doktor. Forskar om hur äldre prostatacancerdrabbade män alltmer sällan får cellgiftsbehandling. Läs en artikel om Ingelas forskning här.

 

 


Andreas Thorstensson
 - Överläkare på Capio S:t Görans sjukhus. Andreas Thorstenson har tilldelats forskningsanslag för att studera biverkningar av hormonell behandling. Läs om Andreas forskning här.