Välkommen till Prostataföreningen Gävleborgs hemsida

Prostataföreningen Gävleborg är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden,Föreningen verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet.

Föreningens uppgift
Är att sprida kunskap om Prostatacancer, informera om behandlingsmetoder följa och bevaka utvecklingen inom Prostatacancerområdet och informera om detta.

Du är långt ifrån ensam!
Varje dag får 20-30 män i Sverige besked  att de har prostatacancer. Man anser att mer än hälften av svenska män i 70 årsåldern bär på denna cancerform, ofta utan att känna av den. Idag lever ca 85 000 män som fått diagnosen prostatacancer. Sjukvården står under stark tidspress .Ofta räcker inte tiden till vid läkarbesöken till att ge svar på många frågor.

Vi finns för dig
som har fått diagnosen Prostatacancer, Vi har alla en egen personlig erfarenhet av sjukdomen och vill gärna dela med oss av den kunskapen.
Men framförallt vill vi stödja medlemmarna och deras partners i den för många av oss svåra situation som sjukdomen innebär.

Vi inbjuder årligen till möten för både medlemmar och allmänhet där vi med hjälp av läkare eller andra specialister om utvecklingen inom vården och vilka möjligheter det finns för att lindra eller bota sjukdomen.

Vill du Bli medlem ( Klicka på OM OSS klicka på bli medlem följ instruktionerna) eller bara prata med någon om din situation, tag kontakt med någon av oss i styrelsen där du kan ta del av andras erfarenheter av sin sjukdom och behandlingsform.
Föreningen är även öppen för dig som inte har diagnosen utan bara vill stödja dess ändamål. 

 
Adressändringar: För att vi skall kunna ge er rätt information gäller det att vi har rätt adress till er
.Om ni flyttar,eller annan ändring , byter E-post adress var vänlig meddela detta till : 
ordförande: Lars-Börje Hellberg, Videvägen 4 824 51 Hudiksvall  eller per  e-post hellberg.larsborje@gmail.com
Medlemsavgiften för 2016/17 är 200:- skickas till vårt bankgiro 5840-4872

Prostataföreningen Gävleborg verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet.

Kalender

    Nyheter

      • Stöd kampen mot prostatacancer