Historik och arkiv

Historik

 
Våren och sommaren 2005 började Arne Wannqvist från Bollnäs att undersöka möjligheterna att bilda en lokalförening i Gävleborg för drabbade av prostatacancer. Och den 2 mars 2007 bildades föreningen genom ett möte i Bollnäs där valdes en interimsstyrelse Bestående av Arne Wannqvist, Sven Hansson,Bengt Sundström Urban Sjöström
Den 20071116 hölls det ”första” möte med den ordinarie styrelsen som då fick följande utseende

Ordf. Arne Wannqvist Bollnäs,V.ordf.Bengt Sundström Söderhamn ,Kassör Sven Hansson Edsbyn Sekr,vakant,övriga ledamöter Ulf Andersson, Roland Arvidsson och Urban Sjöström Gävle, ersättare Staffan Johansson Färila och adjungerad Mats Eriksson från Odd Fellow Bollnäs .
Verksamheten som redan startat med bland annat skärm utställningar i Bollnäs-Söderhamn och Gävle .  Hösten 2007 hölls det första stormötet i Gävle för allmänheten, överläkare Torsten Sanden Gävle Sjukhus informerade om prostatacancer och sjukhusens olika möjligheter för att bota eller lindra.Även Bollnäs och Hudiksvall fick del av dessa välbesökta informationsmöten.Flera läkemedelsföretag var under de första åren behjälplig med att stötta föreningen ekonomiskt i dess ambitioner att informera om Prostatacancer.
Ordförande Arne Wannqvist har under året setts ute i distriktet som en flitig informatör om prostatacancer, och var de första åren ute  på olika platser i länet.
Vid årets slut kunde man räkna in 41 medlemmar.
Och den 28 mars 2008 hölls det första ordinarie Årsmöte med  föreningen.Och den första styrelsen som valdes fick följande sammansättning.
Ordf. Arne Wanqvist,V.orförande Bengt Sundström ,Kassör Sven Hansson, Sekreterare Lars-Börje Hellberg Hudiksvall ,Nils Andersson Skutskär,Theo Overeem Bervik,Thord Fahnqvist Österfärenebo ersättare Urban Sjöström Mats Eriksson och Staffan Johansson.

Fortsättning kan läsas under verksamhetsberättelser.