Snabblänkar

Kontakt

Ordf. Lars-Börje Hellberg                                                                                

Hellberg.larsborje@gmail.com
070-3737188 
                            
Radikal operation 2007 Strålning 2018

V ordf. Bengt Sundström                                  
sundstrom.bengt@outlook.com
070-6770553                                                           
Strålning 2007

Kassör. Maj-Lis Wannqvist Johansson        
maj.lis.johansson@telia.com
0278-20241 
070-3970606

Sekr. Hans Joelsson                                            
joelssonhans@hotmail.com
070-3303134                                                          
Operation och strålning2007,                                                                         hormonbehandling 2009

Ledamot Ulf Sundh
ulf.sundh@telia.com
070-6180737
Robotopererad 2016

Ledamot Karl Gunnar Landar                           
kalan49@hotmail.com.
070-6771761                                                       
Robotoperation april2016 

Ledamot Nils Andersson
nisse.e.andersson@gmail.com
070-5850049  
Radikal operation           

 
Ersättare Anders Persson
a.nor1462@gmail.com
070-3986029

 Valberedning. Sture Hansson                              
sture.hansson@helsingenet.com
0271-34295
073-2706895
 

Valberedning. Vakant                             

Föreningsadress:          
Prostataföreningen Gävleborg  
Videvägen 4  824 51Hudiksvall                   
Hellberg.larsborje@gmail.com
070-3737188