Snabblänkar

Länkar

Här kan du söka viktig information som gäller för vår region i Cancervården.
Region Gävleborg(f d. landstinget) kommer att på denna sida ge information hur den kommande nationella satsning på kortare väntetider i cancervården, under mottot "Varje dag räknas"

RCC hemsida Uppsala-Örebro regionen(vilket vi Region Gävleborg tillhör) har landstingen med RCCs stöd arbetat med förberedelser för införande av standardiserade vårdförlopp ( härefter SVF)under hösten och vintern 2014-15.Regionen har gemensamt utnyttjat den infrastruktur som byggts upp i och med bildandet av RCC
Här kan du läsa mer om hur det planeras

Handlingsplaner innom vår RCC region ang cancersatsningen