Om Oss

Vi är flera,du är inte ensam.

Till oss är du välkommen att ringa och ställa frågor som berör din prostatacancer.Vi är alla patienter eller anhöriga som genomgår eller har genomgått olika former av behandlingar samt att vi har tystnadsplikt.
Läkarna står under stark tidspress.Ofta räcker inte tiden till vid läkarbesöken till att ge svare på de många frågorna.
Patientföreningenär tänkt som ett komplement till vad sjukvården och de enskilda läkarna kan erbjuda,och vi medlemmar har alla en personlig,praktisk erfarenhet av prostatacancer och dess olika behandlingsformer.
Vill du veta mer om vår förening eller bara prata om din prostatacancer slå oss en signal eller på e-post.våra kontaktuppgifter hittar du under fliken styrelsen.
 Välkommen in i vår förening!