Verksamhet

Prostataföreningen Gotland är en av landets 27 föreningar, anslutna till Prostatacancerförbundet. Föreningens viktigaste uppgift är att ge stöd till de som drabbas av prostatacancer och till deras närstående. Nästan lika viktigt är att driva på för en bättre cancervård för just denna patientgrupp.

Föreningen driver på för att Gotland ska ha landets bästa prostatacancervård. Detta mål kan kännas långt borta, men genom samverkan mellan föreningen, politiken och vården är detta fullt möjligt.

Bra information om prostatacancer, behandlingar, patientupplevelse m,m, får man som medlem genom tidningen Prostata-Nytt som kommer utmed fyra nummer per år. Tidning har ett högt läsvärde och många framstående forskare har under årens lopp medverkat med bra artiklar

Vår förening genomför möten och träffar för medlemmar och närstående. Här medverkar läkare, sköterskor, patienter m.fl. Alla med stora kunskaper om vård och behandling. Tveka inte att besöka dessa möten. Det är här vi öka kunskapen och få tips och råd om vad kan göra för att leva ett bättre liv som patient och närstående.