Verksamhetsberättelse 2015

Prostataföreningen Gotland är en av landets 26 föreningar som är anslutna till Prostatacancerförbundet. Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen har sedan flera år tillbaka haft problem att engagera medlemmarna i syfte att utveckla föreningens aktiviteter och arbete. Genom bl.a. insatser från Prostatacancerförbundet har nu verksamhet tagit flera steg framåt och ett antal nya medlemmar har tillkommit, några av dessa med en vilja och ambition att utveckla föreningen och göra den framgångsrik.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Under året har styrelsen inte haft några protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mail och telefonöverläggningar. Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande: Ragnar Öberg

Sekreterare: Amy Öberg

Ledamot: Gunnar Ericsson

Ledamot: Pieter Manneke

Ledamot: Göte Pettersson

 

Revisorer: Gunnar Nilsson och Göran Kronkvist.

Revisorsersättare: Kjell Västergren.

Valberedning: Ingen vald men Kent Lewén, Karlskrona har lovat bereda val till

årsmötet 2016.

Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen har ökat, och utgör vid årsskiftet av 118 medlemmar.

 

Visby i januari 2016

Ragnar Öberg