Verksamhetsberättelse 2017

Inledning

Gotlands Prostatacancerförening är en av landets 26 patientföreningar som är anslutna till Prostatacancerförbundet. Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga/närstående.

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett bra liv även efter sitt cancerbesked.

Verksamhetsåret 2017 blev ännu ett bra år där föreningen fortsatte att sprida information. Framförallt under Almedalsveckan och på sommarens marknader men även som inbjudna till loger som Druiderna. Antalet medlemmar har ökat med 59% under året, och är 232 vid årets slut!

Vi har arbetat med frågor som rör prostatan och dess problem. Vi försöker, inte minst med hjälp av alla nya medlemmar, att utveckla föreningen och därmed göra skillnad i kampen mot prostatacancern. Vi har ett viktigt arbete framför oss och det är att stödja anhöriga/närstående som kan behöva stöd i sin vardag.

 

Styrelsen och övriga förtroendevalda

 På årssstämman i mars 2017 valdes styrelse, valberedning och revisorer enligt nedan:

 Ordförande Ragnar Öberg Väskinde

Sekreterare Per Lundin Barlingbo

Kassör Sylve Klint Vibble

Ledamot Göte Pettersson Visby

Ledamot Fredrik Ehrensvärd Västerhejde

Ledamot Gunnar Ericsson Vall

Ledamot Anders Pettersson Lärbro

 

Valberedning

Vincent Ullgren Västerhejde, sammankallande

Fredrik Adelskjöld Visby

Torsten Svensson Visby

 

Revisor

Göran Kronqvist Visby

Ersättare Gunnar Nilsson Visby

 Tyvärr avled Gunnar Nilsson i december.

 

Antal medlemmar

 Antal medlemmar i föreningen var 232 st vid årsskiftet 2017/2018.

 

 Medlemsmöten

 Föreningen har under året genomfört 3 välbesökta medlemsmöten:

- Den 21 mars hölls ett medlemsmöte på Röda Korset, Norra Hansegatan, Odd Fellows överräckte en check på inte mindre än 30000 kr som ett stöd för vår verksamhet! Vidare berättade Göran Sällström från Chundsell om ett nytt beslutsstöd man tagit fram för att läkarna ska kunna göra en bättre bedömning för en stor grupp av män som är drabbade av prostatacancer.

- Den 7 juli (under Almedalsveckan) hölls ett välbesökt medlemsmöte, drygt 60 åhörare, på Joda Bar, där möjlig framtida screening diskuterades. Barbro Westerholm, riksdagskvinna, Johanna Kain från Socialstyrelsen och vår nye förbundsordförande Kjell Brissman deltog i debatten med Kent L som moderator.

- Den 18 oktober hade vi en mycket välbesökt cafékväll där vi var 80 personer som fikade, njöt av välspekande musikanter, Bengt-Ingvars (som f.ö. också musicerade på årsmötet) och lyssnade och samtalade med vår nye urolog, Magnus Törnblom.

 

Årsmötet

 Årsmötet 2017 hölls 21 mars direkt efter medlemsmötet nämnt ovan.

  

Styrelsemöten

 Under året har vi haft 5 styrelsemöten.

  

Almedalsveckan 3-8 juli

 Under Almedalsveckan hade vi även i år vårt tält mitt på Cramérgatan - en utmärkt plats att föra fram vårt budskap! Vi bemannade tältet tillsammans med förbundsfolk och kamrater från Blekingeföreningen (bl a Kenth Lewén) och Värmlandsdito. Intresset för vår verksamhet var av samma storleksordning som 2016. På torsdagen, 6 juli, hölls ett seminarium på Joda Bar, se ovan.

  

Marknader

 Föreningen var på Slite marknad den 27 – 28 augusti, på Havdhems marknad 2/9, på Kräklingbo marknad den 9 september, Klinte marknad den 30 september och på Hemse torgdag den 4 oktober. Vi betraktar marknaderna som lyckade även om vädret i år gjorde att det var något lägre besöksfrekvens än året innan.

  

Mustaschkampen

 Kampen sker sedan debutåret 2015 i november. Vi huserade i ICA Maxis entréhall, där Ragnar och Anders informerade, gjorde insamlingsbössorna tyngre och rekryterade nya medlemmar.

  

Ekonomi

 Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

  

Media

 I maj intervjuades Ragnar tillsammans med Yvonne Andersson från Gotlands Bröstcancerförening i Radio Gotland om våra respektive aktiviteter.

  

Hemsida

 Föreningens hemsida, http://www.prostatacancerforbundet.se/gotland har fräschats upp en del under året och bl a försetts med ett kalendarium för 2018 års planerade händelser.

  

Prostata-nytt..

 .. är förbundets tidning och den skickas ut till samtliga medlemmar. Under 2017 har tidningen utkommit med fyra nummer.

  

Slutord

 Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående och andra som ställer upp och bidrar med information om vår förening och dess verksamhet.