Kansli

Prostatacancerförbundets kansli svarar för förbundets administration, gåvohantering, utveckling och marknadsföring. Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning men hänvisar er gärna vidare. 

Vi har öppet måndag-fredag, telefontid säkrast mellan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Göran Hellberg, generalsekreterare

08-655 44 40
goran@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Göran om:
- Planering och ledning av kansliet
- Ekonomi övergripande
- Verksamhetsutveckling
- Bollplank och stöd till föreningar
- Samarbeten myndigheter och vårdorganisationer
- Forskningsärenden 

Tiina Hallberg, administratör

08-655 44 39
tiina@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Tiina om:
- Kontakt för patientföreningar i administrativa frågor
- Medlemsregister, systemfrågor
- IT-frågor
- Administration övrigt
- Handläggning stipendier och forskningsanslag

 

Mia Sundberg, ekonom

08-655 44 65
mia@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Mia om:
- Ekonomiadministration
- Budget och bokslut
- Månadsrapportering
- Ekonomisk analys och kontroll 

 

Maria Ahlvik, kommunikationsansvarig

08-655 44 42
maria@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Maria om:
- Kontakt för patientföreningar i kommunikationsfrågor
- Samarbeten och insamling
- Marknadsföring och annonser
- Hemsida och sociala medier
- Nyhetsbrev
- Webbshop 

Marie Sjöberg, gåvohandläggare

08-655 44 13  
kansli@prostatacancerforbundet.se 

Kontakt om:
- Gåvor till Prostatacancerfonden
- Medlemsregister, adressändringar 

 

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

076-948 83 00
torsten.tullberg@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Torsten om:
- Mustaschkampen 2020
- Marknadsföring och mediakontakter Mustaschkampen

 

Tomas Tullberg, projektledare Mustaschkampen

 073-379 65 45
tomas@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Tomas om:
- Samarbetsavtal Mustaschkampen 2020
- Organisations- och företagskontakter Mustaschkampen

 

Telefon

Kansli växelnummer 08-655 44 30. 
Varje medarbetare har dock ett eget direktnummer.

 

E-post

Det går alltid att nå oss via kansli@prostatacancerforbundet.se
Varje medarbetare har dock en egen e-postadress.

 

Adress

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA

Information om hur du hittar till oss finns här.

 

Organisationsnummer

857209-1422