Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.

Förbundsstyrelsens ansvarsområden

Kjell Brissman Ansvarig för Prostatacancerförbundets utveckling och styrelsens kontaktperson med Cancerfonden, ordförande i Prostatacancerförbundets stipendiekommitté.
Leif Sundqvist
Bengt Ekvall
Jan Frick

Hans Joelsson
Gert Malmberg
Johan Sällström
Erik Andersson
Håkan Florin

Övriga ansvarsroller

Calle Waller, internationell talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar. Ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.
Bernt Åslund,
ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin, Ansvarig region MITT.

Adjungerade till förbundsstyrelsen

Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt.
Kerstin Åslund, styrelsens expert på medicinska frågor, forsknings- och utbildningsområdet, ledamot av PCFs forskningsråd och stipendiekommitté, skriver remissvar.

Regionansvariga

Leif Sundqvist, ansvarig region NORR
Ingemar Engberg, ansvarig region SYD
Vakant, ansvarig region VÄST
Gert Malmberg, ansvarig region ÖST
Håkan Florin, ansvarig region MITT
Torsten Sundberg, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND

Forskningsrådet

Kjell Brissman, (ordförande) Prostatacancerförbundets styrelseordförande
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi. Institutionen för onkologi-patologi i Karolinska Institutet 
Jan-Erik Damber, Seniorprofessor i urologi Sahlgrenska akademin
Göran Hellberg, (sekreterare) Generalsekreterare Prostatacancerförbundet
Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
Anders Widmark, senior professor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus

Stipendiekommittén

Kjell Brissman, ordförande Prostatacancerförbundets styrelse
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Göran Hellberg, Generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Läkemedelsutskott

Bernt Åslund, Ordförande
Thore Eklund
Mikael Nordström
Leif Näckholm
Johan Sällström
Hans Joelsson
Kenny Petersson
Jan-Erik Essenholm

Internationella utskottet

Calle Waller, ordförande
Kjell Brissman
Stig Lindahl

Redaktionsråd Prostatanytt

Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman,
onkolog
Kristina Sjödin,
onkologisjuksköterska
Christina Örum,
anhörig
Ola Lager,
Prostatanytts tidigare redaktör