Mål och vision

Prostatacancerförbundets grundsyn är att alla i Sverige ska ha rätt till vård på lika villkor oavsett bostadsort samt att alla ska få tillgång till bästa dokumenterade vård i enlighet med svensk och internationell standard. Vår vision är; Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Prostatacancerförbundets mål är: 

Stödja patientföreningarna

 • Stimulera och underlätta bildandet av patientföreningar.
 • Stödja patientföreningarnas upplysande och rådgivande verksamhet samt utbildnings-, stöd- och kontaktpersonverksamhet för patienter och deras anhöriga.
 • Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna.

Driva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård

 • Verka för tidig upptäckt av prostatacancer och att det ska införas ett system med allmän screening för prostatacancer, där samtliga män bör kallas vid 45 år.
 • Arbetar för att alla patienter ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns och att tillgången inte ska bero på vilket landsting man tillhör.
 • Arbetar aktivt för att väntetiderna för prostatacancer ska kortas.
 • Verka för effektiv eftervård och rehabilitering med sikte på patientens livskvalité.
 • Stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamhet inom området prostatacancer.
 • Företräda patienternas intressen inför myndigheter, institutioner, organisationer.

Driva opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen

 • Verka för saklig upplysning till medlemmar, allmänhet, myndigheter och institutioner om patienternas erfarenheter och villkor.

Bidra till forskning och utveckling genom Prostatacancerfonden

 • Stödja svensk prostatacancerforskning.
 • Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
 • Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.