Bli medlem

Medlemsavgift enskild 150 kronor

Medlemsavgift familj    200 kronor

I medlemsavgiften ingår tidningen Prostatanytt till ett värde av 100 kronor.