Verksamhet


O.B.S

Snackkaféerna tar uppehåll under tiden 2 Juni till 23 Augusti



Luleå

Vi har snackkafé första onsdagen varje månad och vi håller till i LV7 Café och Restaurang och vi börjar är 16,00. Kontakta Leif Näckholm 070-2625790 om ni kommer.



Boden

Vi har snackkafé första torsdagen varje månad och börjar 14,00. Vi är på Smedjegatan 1.



Kiruna

Vi har snackkafé första torsdagen varje månad och vi håller till i våran lokal på Föreingsgården Centralskolan och håller på mellan 14.00-17.00.


 
Piteå

Vi har träffarna den första onsdagen i månaden. Kolla i Piteå-tidningen efter annons. Vi håller till i Furunäsvägen 102 D Furunäset Piteå. Tiden är 18.00.



Vi anordnar två öppna möten varje år med proffesionella föreläsare.

Möterna lägger vi på olika platser runt om i länet.