Patientföreningar

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar. Föreningarna är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler. 


27 patientföreningar runt om i landet

Patientföreningarna ger rådgivning och fungerar som ett stöd för dem som drabbats av prostatacancer och deras närstående. De anordnar samtalsgrupper och föreläsningar om prostatacancer samt samarbetar med företrädare för sjukvård, kommunala myndigheter, landsting och andra organ och intressegrupper som är verksamma inom prostatacancerområdet.

Prostatacancerförbundet har 27 patientföreningar runtom i Sverige. Tillsammans har de över 11 600 medlemmar. Här finner du kontaktuppgifter till samtliga föreningar.

Bli medlem

Har du prostatacancer eller är närstående till någon som har sjukdomen? Då kanske du vill bli medlem i någon av Prostatacancerförbundets patientföreningar. Det går även bra att vara stödjande medlem för den som själv inte är drabbad.

Som medlem i någon av Prostatacancerförbundets patientföreningar får du:

  • Tidningen Prostatanytt (fyra nummer per år).
  • Tillgång till kontaktpersoner med olika erfarenhet av behandlingar.
  • Tillgång till samtalsgrupper för patienter och närstående.
  • Möjlighet att gå på möten och föredrag med expertmedverkan.


Det finns minst en patientförening i varje län och du väljer själv vilken du vill bli medlem i. Medlemsavgiften varierar mellan cirka 150 till 200 kronor per år.

Bli medlem här!