Påverkansarbete

Prostatacancerförbundet driver ett aktivt påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, skapar uppmärksamhet och verkar för ökad kunskap om sjukdomen.

Bättre prostatacancervård genom påverkansarbete

Varje år får 10 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer, av dem är det cirka 1 800 som får beskedet att deras cancer har upptäckts för sent och att det därmed inte längre finns någon botande behandling. Prostatacancerförbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete för att det ska införas ett system med allmän screening för prostatacancer där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 år. Prostatacancerförbundet har även under de senaste åren arbetat aktivt för att alla ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns samt att tillgången inte ska bero på vilket landsting man tillhör. Prostatacancerförbundet arbetar också aktivt för att väntetiderna för prostatacancerpatienter ska kortas.

Remisser och yttranden

Vi svarar också kontinuerligt på remisser när nya regler införs som berör prostatacancerområdet, samt tar initiativ till egna skrivelser.

2018
4 maj
Remissvar: Prostatacancer, screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test

2016
13 april Remissvar: Utredningen om högspecialiserad vård

2015
September
Yttrande till Nationella Vårdprogramgruppen: Angående regelverket för standardiserat vårdförlopp
15 november Skrivelse till Socialstyrelsen: Begäran om återupptagande av ärendet om screening för prostatacancer.

2014
19 december Remissvar: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
8 maj Remissvar: Avseende förslag till ändring av TLVs föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

2013
25 september Remissvar: Avseende nationella screeningprogram för prostatacancer
2 september
Remissvar: Nationellt vårdprogram för psykosocial cancerrehabilitering
28 juni
Remissvar: Avseende SoS:s förslag angående Nationella Riktlinjer för Prostatacancervård

2012
19 november
Yttrande till SoS: Angående nationella riktlinjer prostatacancervård
12 maj Yttrande till SoS: Angående översyn av läkarnas specialitetsindelning med underskrifter

2011
20 oktober
Remissvar: Nationellt vårdprogram, palliativ vård
31 augusti Skrivelse: Högkostnadsskydd
4 augusti Remissvar: Högkostnadsskydd
20 juni Skrivelse: Om andra linjens cytostatika
1 juni Skrivelse: Om urologi
27 januari Remissvar: Nationella riktlinjer prostatacancersjukvård

2010
30 maj
PCF Yttrande till TLV