Vi informerar

Vi gör besök hos olika föreningar och organisationer,  tex SPF, PRO, Lions m.m informerar om sjukdomen och om ProLiv Dalarna.