ProLiv Dalarnas verksamhet stöds ekonomiskt av Region Dalarna.

Kalender

  Nyheter

   • En FULLMAKT kan vara bra, om en närstående ska hjälpa till med ekonomiska eller omvårdnadsfrågor. Se länk under Verksamhet.

   • ProLiv Dalarna har en ny epostadress till registrator:

    prolivdalarna1@gmail.com

    Till ordförande:

    holgersson_jan@telia.com

    ProLiv Dalarna har numera Swishnummer 123 614 62 45 för betalningar till föreningen. Ange vad betalningen avser. Medlemsavgift betalas helst till bankgiro med det inbetalningskort, som du fått.

   • Sjukvården får ej vägra PSA-prov!

    Prostatacancerförbundet anser att alla män över 45 år bör ta ett PSA-prov. Numera står det i Vårdguiden 1177 att PSA-prov ska tas om mannen är orolig för att ha prostatacancer. Det är alltså så du ska säga om provtagningen ifrågasätts. Om alla tar PSA-prov tidigt, kommer de flesta att få ett helt normalt provsvar och kan sedan avvakta med nytt prov i flera år. Ett fåtal män har ett förhöjt PSA-värde. Då ska det utredas vad det beror på, oftast något ofarligt, men ibland en begynnande prostatacancer. Cancern är då troligen i så tidigt skede att den går att behandla framgångsrikt. Tidigare har många vårdcentraler varit ovilliga att ta provet, om inte mannen har haft symtom. Detta är helt orimligt eftersom det är innan symtomen uppkommer, som man har störst chans att bli botad, om man har prostatacancer.
   • När liver rasar ihop finns det hjälp att få! Ett samtal patient - kurator från Radio Dalarna november 2015.Klicka här

   • Stöd kampen mot prostatacancer