Om ProLiv

                    Du är inte ensam!

                 Varje timma kommer det till en man
                med prostatacancer. Det blir ca. 10.000
                                personer per år.

  För dig som får diagnosen cancer blir det en chock, som ofta leder till ångest och oro både för den drabbade och hans anhöriga.
  Sjukdomen kommer smygande. I början helt utan symptom. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt. Obehandlad kan den leda till döden.
  Tack vare tidig upptäckt och nya effektivare behandlingsmetoder (kirurgi , strålning, hormonbehandling) klarar man av att bota allt flera.
  Bara i Jönköpings län har ca. 500 män under 2016 fått diagnosen prostatacancer. Fler blir vi, men forskningsresurserna ökar och behandlingsresultaten blir allt bättre.  

                     Gå med i ProLiv
        Vi behöver dig - Du behöver oss