Verksamhet

 ProLiv i Jönköpings län 

   Verksamheten består av:

   - Möten med läkare och andra specialister.
   - Stödsamtal med en medmänniska som varit
     med förut.
   - Bildar samtalsgrupper på olika orter i länet.
   - Information till urologi- och onkologienheter
     om medlemmars erfarenheter.
   - Arbeta för en tidig upptäckt av prostatacancer
     och informera om och uppmuntra till att ta PSA-prov.
   - Information till politiker, allmänhet och lokaltidningar.
   - Ge medlemmarna senaste nytt om mediciner
     och nya behandlingsmetoder.
   - Via Prostatacancerförbundet (PCF) driva frågor
     hos myndigheter, organisationer, massmedia m.fl.