Sponsorer


Prostatacancerföreningen ProLivskvalitet har en bra verksamhet som vi vet betyder mycket för de män som drabbats av denna allvariga sjukdom.
Våra viktigaste uppgifter är att ge information och stöd till dem som fått det tråkiga beskedet  om sin cancer.
Även närstående behöver i denna situation mycket information om  sjukdomen och dess följder.

Föreningens verksamhet kostar mer än vad vi kan få in i medlemsavgifter och bidrag från kommuner och regionen. Glädjande nog har vi ett antal företag som stöder vår verksamhet.

Ett stort tack till er för ett ovärderligt stöd.
Våra sponsorer är: