Snabblänkar

Stödpersoner

ProLivskvalitets stödpersoner

Har du fått besked om att du har prostatacancer?

Vill du prata med någon som vet hur det är att få ett sådant besked?

Du eller någon av dina närstående är mycket välkommen att kontakta föreningens stödpersoner.

Stödpersonerna är ett komplement till vården och kan ge hjälp och stöd genom att aktivt lyssna och dela med sig av egna erfarenheter av att leva med sjukdomen. Att få prata med någon som har varit i en liknande situation kan vara till stort stöd och hjälp.

Våra stödpersoner är utbildade och rekommenderade av Patientutbildningscentrum och Urologimottagningen på Helsingborgs lasarett i samverkan med ProLivskvalitet. Stödpersonerna håller sig uppdaterade om vad som händer inom prostatacancer-området genom att regelbundet och aktivt medverka i patientutbildningar och informationsträffar.

Att vara stödperson är ett ideellt förtroendeuppdrag och stödpersonerna har tystnadsplikt. Sekretesslagens huvudregler gäller i lika hög grad för stödpersonerna som för vårdens personal på lasarettet. Vid kontakter med våra stödpersoner kan du vara anonym.  

       
       Leif               
   

   Leif Ekstedt                    

   0707-752918                                 

   leifia.ekstedt@gmail.com
   

 Thomas Nilsson

 0708-878545

  imb.ab@telia.com 
       

Vill du själv eller dina närstående prata med flera stödpersoner, så kan vi ge dig kontaktuppgifter till andra, som också är utbildade av Patientutbildningscentrum och som representerar olika behandlingsmetoder.