Prostatanytt

Prostatanytt är Prostatacancerförbundets tidning som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen följer forskningen på det medicinska området och informerar om nyheter inom behandling och rehabilitering.

Tidningen innehåller också reportage om personer som själva har prostatacancer eller som är närstående till någon som har sjukdomen samt information om patientföreningarnas aktiviteter.

Tidningen distribueras till alla betalande medlemmar i de patientföreningar som ingår i förbundet, samt till läkare, urolog/onkologmottagningar och andra intressenter inom prostatacancerområdet.

Prenumerera på Prostatanytt

Alla som är medlemmar i någon av Prostatacancerförbundets patientföreningar får förbundets tidning Prostatanytt hemskickad till sig fyra gånger per år.

Du som vill prenumerera på Prostatanytt men som inte är medlem i någon av förbundets patientföreningar kan beställa en årsprenumeration för 200 kr av förbundets kansli: kansli@prostatacancerforbundet.se

Patientföreningarna kan även köpa exemplar av tidningen för egen spridning. Mer information om det finns under vårt medlemslogin som du hittar högst upp på hemsidan.

Här kan du få ett smakprov på vad tidningen kan tänkas innehålla:
2018, Nr 2

           
Klicka på respektive bild för att se den i full storlek. 

Annonsera i Prostatanytt

Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt har stor genomslagskraft och har blivit populär att annonsera i för företag inom prostatacancervård, rehabilitering och forskning.

Varje nummer når ut till urolog- och onkologmottagningar, läkare och andra nyckelpersoner inom vården samt till de över 11 000 medlemmarna i Prostatacancerförbundets 27 patientföreningar.

Vill du också annonsera i Prostatanytt?
Kontakta:
Torsten Sundberg, chefredaktör och annonsansvarig
070-592 16 80
torsten@prolivstockholm.se
Box 3038, 122 03 ENSKEDE

Ladda ned prislista för 2020

Utgivningsplan 2020:

Nummer      Utgivning Manusstopp     
1 10 mars 20 februari
2 28 maj 13 maj
3 10 september 21 augusti
4 23 november      5 november

 

 

 

 

 

Prostatanytts redaktion


Chefredaktör och annonsansvarig
Torsten Sundberg

Redaktionsråd
Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologisjuksköterska
Christina Örum, anhörig
Ola Lager, Prostatanytts tidigare redaktör