Revisorer

Prostatacancerförbundets revisorer är: 

Erik Emilsson, auktoriserad revisor, Revideco AB         

Jan Holgersson, Borlänge Förtroendevald revisor