Stöd och rådgivning

Det finns olika former av stöd för dig som drabbats av prostatacancer eller som är närstående till någon som fått sjukdomen. Här har vi samlat länkar till webbsidor som innehåller information om olika former av stöd.

Patientföreningar och närståendegrupper

I Prostatacancerförbundets patientföreningar kan du få kontakt med andra som haft eller har prostatacancer för stöd i olika frågor. Du kan också få kontakt med andra närstående till personer med prostatacancer för att få stöd i olika frågor. En del föreningar har även samtalsgrupper för sina medlemmar där man kan delge varandra erfarenheter och kunskap. Skulle de inte ha någon samtalsgrupp så kan du ta initiativ till att starta en själv. Prata då med de i föreningen där du bor. Hitta närmsta förening.

Hopp Trots Allt

Hopp Trots Allt - en webbplats om bästa möjliga liv trots prostatacancer. Vi är en grupp som fått samma diagnos som du och vi har samlat våra erfarenheter på hemsidan Hopp Trots Allt. Webbplatsen är tänkt att fungera som inspiration, råd och budskapet är att du bör komma igång med din träning redan innan behandlingen inleds och inte minst träna efter avslutad behandling. 
Här hittar du webbplatsen.

Patientstöd

iCope är ett webbaserat verktyg som är tänkt att fungera som ett stöd för Dig som insjuknat i prostatacancer. Med hjälp av verktyget iCope kan Du bygga en personlig plan för att lättare komma vidare i Din nya sjukdomssituation.

Här hittar du information om olika former av psykologiskt stöd och rehabilitering för dig som är cancerpatient:

Här hittar du information om olika former av fysisk aktivitet för dig som cancerpatient:

Här hittar du information om olika former av ekonomiskt stöd för dig som cancerpatient:

Närståendestöd

Här hittar du information om olika former av stöd som finns för dig som är närstående till någon med cancer:

Stödforum

Här kan du samtala med andra prostatacancerpatienter och närstående till någon som har sjukdomen:

Telefonrådgivning

Här hittar du telefonnummer som du kan ringa dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning. För dig som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns även telefonnummer för texttelefon:

Hit kan du kostnadsfritt ringa för att få svar på frågor och funderingar kring prostatacancer av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård:

Webbfrågetjänst

Här kan du få stöd och råd i sådant som rör sjukdomar och vård genom att ställa en anonym fråga på nätet. Ett svar kommer sedan inom en vecka från experter runtom i landet: