Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Kjell Brissman

Ordförande
070-569 08 66
e-post

Leif Sundqvist

Vice ordförande
070-270 63 80
e-post

Bengt Ekvall

Ledamot
076-196 09 37
e-post

Jan Frick

Ledamot
070-829 33 60
e-post

Hans Joelsson

Ledamot
070-330 31 34
e-post

Gert Malmberg

Ledamot
070-376 78 11
e-post

Johan Sällström

Ledamot
070-938 37 37
e-post

Erik Andersson

Ersättare
076-044 69 15
e-post

Håkan Florin

Ersättare
073-064 14 66
e-post