Verksamhet

Vilka är vi ?

Vi är en ideell förening vars viktigaste uppgift är att ge stöd till den enskilde mannen och hans närstående. Vi har regelbundna träffar där du kan träffa andra män som har prostatacancer eller de som har haft sjukdomen, vid träffarna kan du också lyssna på föredrag. Vi behov arrangerar vi stödsamtal och stödgrupper. Betula har mycket god kontakt med urolog- och onkologkliniker i Umeå, men även i andra delar av Sverige genom Prostatacancerförbundet.

Dessutom ordnar vi närståendeträffar, där partners till drabbade kan träffas informellt. Du kan alltid ta kontakt med någon i vår styrelse (klicka på fliken OM OSS   ovan), eller någon av våra kontaktpersoner, (fliken KONTAKT, Kontaktuppgifter )

BETULAs  hantering av personuppgifter, GDPR
Vilka uppgifter lagras i register?
Namn, adress, telefonnummer, mailadress
Vem har tillgång till uppgifterna?
Styrelsen samt Prostatacancerförbundet.
Hur används uppgifterna?
Uppgifterna används för kommunikation inom föreningen samt   till medlemsutskick samt förbundstidningen "Prostatanytt".    Betula lämnar inte ut uppgifterna till utomstående.
Hur länge lagras uppgifterna?
Uppgifterna tas bort om medlemsskapet upphör.