Valberedning

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter fem ledamöter som alla har god inblick i Prostatacancerförbundets organisation och styrelse.

 

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter: 

Sture Henningsohn, Träpatronerna Sundsvall, Sammankallande ordförande
070-315 19 50
sture.henningsohn@telia.com   

Ulf Holmberg, ProLiv Dalarna
070-340 07 38
ulfholmberg@telia.com

Torsten Sundberg, ProLiv Stockholm
070-592 16 80
tottelott@telia.com

Ingemar Engberg, ProLivskvalitet Helsingborg
070-819 72 33
ingberg42@hotmail.com 

Anders Hansson, ProLiv Väst
073-231 40 10


Valberedningen har en mandatperiod på två år och som uppgift att ta fram förslag till:
- Styrelse
- Förtroendevald revisor
- Ny valberedning för nästkommande mandatperiod

Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. En ledamot av valberedningen har också efter anmälan rätt att delta och yttra sig vid Prostatacancerförbundets styrelsesammanträden.